PRIVATUMO POLITIKA, TEISINĖS SĄLYGOS IR AUTORIŲ TEISĖS

Prekės ženklas KAIGO ir jo interneto šaltiniai priklauso „Proventus Farms Pluss“ LLC, registracijos numeris Latvijos Respublikos komerciniame registre 40003355291, registruotas ir faktinis adresas: g. Braslas 22D (Braslas iela 22D), Ryga, LV-1084, Latvija.

PRIVATUMO POLITIKA

Privatumo politika apibrėžia, kaip Proventus Farms Pluss Ltd. (toliau – KAIGO) naudoja informaciją ir kaip asmenys - partneriai, interneto išteklių lankytojai ar kiti bendraujantys asmenys gali apsaugoti savo privatumą.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą KAIGO sukurta ir skirta informuoti klientus ir kitus asmenis apie duomenų tvarkymo teisinius aspektus, įskaitant asmenų teises, susijusias su duomenų tvarkymu. Ši informacija yra laisvai prieinama interneto svetainėje www.kaigo.lv, taip pat asmens pageidavimu gali būti išduodama raštu arba siunčiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Norėdami susisiekti su KAIGO, galite kreiptis el. paštu: kaigo@kaigo.lv arba skambinti telefonu +371 2540 8555. KAIGO nenaudoja asmens duomenų kopijų. Naudodamasis KAIGO paslaugomis asmuo patiki KAIGO savo asmeninę informaciją. Asmens pateikta informacija naudojama tam, kad KAIGO darbuotojai galėtų atlikti savo tiesiogines darbo pareigas, taip pat parengti ataskaitas ir prašymus Latvijos Respublikos nustatyta tvarka atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms.

APDOROTA INFORMACIJA

KAIGO apdoroja tam tikro tipo informaciją apie klientus ir verslo partnerius. Partneriai ir klientai atsako už jų pateiktos informacijos tikslumą.

KAIGO tvarko informaciją apie savo renginių dalyvius ir lankytojus, pavyzdžiui, bet neapsiribojant -parodomis, degustacijomis, kontaktų biržomis.

APDOROTOS INFORMACIJOS NAUDOJIMAS

KAIGO apdorojama informacija naudojama pramonės situacijai analizuoti, kad būtų galima pasiūlyti reikiamus produktus, kurti naujus produktus ir paslaugas bei užtikrinti prekių ir mokėjimų apyvartą.

KAIGO gali naudoti jūsų el. pašto adresą informuoti jus apie naujienas apie KAIGO prekių ir paslaugų asortimentą, kainų ir pristatymo pokyčius, akcijas ir reklamines kampanijas, artėjančius seminarus, degustacijas, parodas, konkursus ar kitus aktualius įvykius.

KAIGO apdorojama vaizdinė informacija (vaizdo ir foto medžiaga) naudojama KAIGO veiklai reklamuoti internetinėje aplinkoje, socialiniuose tinkluose, televizijoje ar spaudoje.

KAIGO nenaudoja asmens duomenų kopijų, naudojama tik informacija apie klientą ar partnerį kaip juridinį asmenį. Saugoma asmeninė informacija naudojama tik KAIGO veiklos tikslais.

KAIGO klientų ir partnerių informaciją apdoroja savo serveriuose, esančiuose Latvijos Respublikoje.

KAIGO patvirtina, kad elektroninio pašto adresas yra jūsų nuosavybė, o kilus ginčui turėtumėte turėti galimybę įrodyti savo teises. Pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/679 13 straipsnį kiekvienas asmuo turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. Jei asmuo mano, kad tvarkant duomenis pažeidžiamos jo įstatyminės teisės, jis turi teisę pateikti skundą Duomenų valstybinei inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

KAIGO INFORMACIJOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Čia aprašytos informacijos duomenimis gali naudotis tik KAIGO darbuotojai arba asmenys, dirbantys pagal su KAIGO sudarytas sutartis, kuriems ši informacija reikalinga darbui KAIGO vardu.

Nuotraukos naudojamos tik KAIGO reikmėms, publikacijų rengimui ir naudojimui viešojoje (žiniasklaidos) aplinkoje bei klientų ir partnerių informavimui, taip pat KAIGO ir Latvijos maisto pramonės reklamai Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje.

POLITIKOS LAIKYMASIS IR BENDRADARBIAVIMAS SU REGULIAVIMO INSTITUCIJOMIS

KAIGO reguliariai tikrina, ar laikosi šios privatumo politikos. Gavę oficialų rašytinį skundą, susisieksime su skundo pateikėju, kad nuspręstume dėl tolesnių veiksmų.

KAIGO nepriima sprendimų automatiškai, KAIGO neprofiliuoja klientų, partnerių ar asmenų, dalyvaujančių komunikacijoje.

TURINYS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Visa informacija, paskelbta šioje svetainėje, yra skirta tik informaciniams tikslams. Informacija šioje svetainėje nėra teisiškai įpareigojanti. Nors KAIGO nuolat stengiasi užtikrinti visos šioje svetainėje pateiktos informacijos tikrumą, tikslumas negali būti garantuotas ir KAIGO nėra atsakinga už šioje svetainėje paskelbtos informacijos tikslumą, išsamumą ar galiojimą. Ši svetainė ir visa joje esanti informacija teikiama tokia, kokia yra, negarantuojant išsamumo, tikslumo, savalaikiškumo ir neprisiimant atsakomybės už pasekmes, kylančias dėl jos naudojimo.

KAIGO neatsako už jokius tiesioginius, netiesioginius, pasekminius, susijusius ar specialius nuostolius, kurie atsiranda arba gali atsirasti dėl KAIGO svetainės atidarymo ar naudojimo, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) nuostolius ar žalą, sukeltą virusų jūsų kompiuterinėje įrangoje, taip pat pasikliaujant informacija, gauta iš KAIGO interneto svetainės.

ASMENS DUOMENYS / NAUDOTOJO PATEIKTA INFORMACIJA

Visa asmeninė informacija, kurią pateikiate svetainės savininkui – KAIGO per šią svetainę, bus naudojama tik KAIGO siūlomų paslaugų ir produktų kokybei gerinti, įskaitant rinkodarą. Nurodyti duomenys bus tvarkomi pagal Latvijos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą ir atitinkamus ES reglamentus. Pripažįstame jūsų informacijos vertę ir įsipareigojame imtis visų pagrįstų veiksmų, kad apsaugotume jūsų informaciją, kol ji yra mūsų žinioje.

PRANEŠIMAS DĖL AUTORIŲ TEISĖS, PRAMONINĖS IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS

Visam šios svetainės turiniui taikomos pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisės. Informacija, tekstas, vaizdai ir grafika šioje svetainėje gali būti naudojami tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais ir negali būti atgaminti, keisti, perduoti, licencijuoti ar publikuoti (visa ar iš dalies) jokiais tikslais be išankstinio raštiško leidimo KAIGO.

PREKĖS ŽENKLAI

Visi šioje svetainėje esantys prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai yra tiesiogiai susijusių įmonių ar organizacijų nuosavybė. Prekės ženklas KAIGO ir žuvies (chum salmon) grafiniai vaizdai, taip pat KAIGO gaminių pakuotės dizainas priklauso Proventus Farms Pluss Ltd., registracijos numeris Latvijos Respublikos komerciniame registre 40003355291, registruotas ir faktinis. adresas: g. Braslas 22D (Braslas iela 22D), Ryga, LV-1084, Latvija.

HIPERNUORODOS

Šioje svetainėje gali būti hipertekstinių nuorodų į kitas svetaines arba socialinės žiniasklaidos išteklius, kurie yra visiškai nepriklausomi nuo šios svetainės. KAIGO nėra atsakinga ir negarantuoja tokiose hipertekstinėse nuorodose ar kitose svetainėse esančios informacijos tikslumo, išsamumo ar galiojimo, o jūs prisiimate visą riziką, susijusią su patekimu iš bet kurios kitos svetainės iš KAIGO svetainės.